iMunis eDeska

Cikháj

Úřední deska – Detail

Volby do Evropského parlamentu-stanovení min.počtu členů okrskové volební komise

Značka: 22/2019 Zveřejněno od: 27.3.2019 7:34:06 Zveřejnit do: 27.5.2019 7:34:06 Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Cikháj Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 227 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Cikháj

Vyvěšeno od: 27.3.2019
Má být vyvěšeno do: 27.5.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.3.2019 7:34:06
Do: 27.5.2019 7:34:06

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.